ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah 2024 yılı için yenilendi. 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira olan matrah  1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu. Tebliği okumak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Özel gereksinim düzeyi ÖKGV olan ÇÖZGER veya engel oranı %90 üzeri olan sağlık kurulu raporu ile ÖTV indiriminden faydalanabilirsiniz. Bu istisna, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilir. Motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari araçlar ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir. ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Aynı zamanda ÖTV muafiyetinden yararlanan kişi, 5 yıllık süre içinde 2. bir araç satın alamaz.
Sağlık kurulu raporları hakkında detayı bilgiye Çözger ve Sağlık Raporu başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde Öne Çıkan Konular

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE

UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 12)

MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

  1. a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1.004.200 TL’nin” ibareleri “1.591.200 TL’nin” şeklinde,
  2. b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan ““1.004.200 TL’yi” ibaresi “1.591.200 TL’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.