EVDE EĞİTİM HİZMETLERİ

Kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireylere yönelik düzenlemeler, 7 Temmuz 2018 tarihli 30471 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilmektedir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm)

Evde Eğitim

 • Evde Eğitim Hizmeti Nedir?
  Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir.
 • Evde Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
  En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir.
 • Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Nereye Başvuru Yapılır?
  Bireyin velisi tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
  • Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanmasının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu,
  • Veli başvuru dilekçesi,
  • Öğrenci belgesi ile müracaat yapılması gerekmektedir.
 • İl/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, Değerlendirme Sürecinde Hangi Belgeleri Esas Almaktadır?
  • RAM tarafından düzenlenen ‘Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu’,
  • ‘Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu’ ,
  • ‘Veli Sözleşmesi’
  • Sağlık raporu esas alınarak öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına karar verilmektedir.Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılır.Veli, sözleşmede taahhüt ettiği hususlara uymalı, eğitim ortamı öğretmenin önerileri doğrultusunda bireyin özelliğine uygun olarak düzenlenmelidir.