DMD AİLELERİ DERNEĞİ

Bizler, DMD ve BMD hastası çocuklarının umudu olmak için bir araya gelen aileleriz!

DMD Aileleri Derneği, çocukları DMD ve BMD hastası olan ebeveynlerin birbirleri ile kurdukları güçlü bağın ve birlikte yürüttükleri mücadelenin sonrasında, seslerini daha güçlü duyurmak için Haziran 2019’da kurdukları genç ve hızla büyüyen bir dernektir.

Derneğimizle birlikte hareket eden bir çok bilim insanının desteğini alarak gelişen tedavi ve bakım yöntemlerini takip etmekte; devletin ilgili birimleriyle sürekli ve etkili temaslar kurmakta; yazılı ve görsel basın, sosyal medya başta olmak üzere yaşamın her alanını aktif olarak kullanarak toplumda DMD farkındalığını arttırmaktayız.

DMD Aileleri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren herkes gönüllülük esasına bağlı kalarak çalışır. Dernek yöneticileri, etkinlikleri düzenleyen ve katılan ailelerimiz, bakım konusunda bizlere bilgi sağlayan hekimlerimiz ve bize destek veren sanatçılar, kurumlar, organizasyonlar hiçbir maddi çıkar gütmemektedir.

Biz Kimiz
Biz Kimiz ve Eylemlerimiz

Vizyonumuz

DMD hastalığı ile mücadelenin öncüsü olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve çıkan / çıkacak olan tedavilere zaman kaybetmeden ulaşmalarını sağlamak.

Misyonumuz

  • DMD’li bireylerin bakımı konusunda aileleri bilinçlendirmek, hastaların fiziksel, psiko-sosyal anlamda en iyi koşullara kavuşmalarını sağlamak amacıyla aileleri mücadele sürecine katmak
  • DMD’li bireylerin bakım ve tedavisi için nitelikli sağlık altyapısının oluşturulmasını sağlamak
  • DMD’li bireylerin yaşam kalitelerini artıracak her türlü medikal cihaz ve ekipmana ulaşabilmesini sağlamak
  • Toplumda, DMD kas hastalarının sosyal yaşama katılabilmeleri, haklarını savunabilmeleri yönünde farkındalık oluşturmak; bu amaçla hukuki ve yasal mücadeleyi sürdürmek
  • DMD’nin tedavisine yönelik yürütülen çalışmaları ve bu çalışmalara katkı sağlayan bilim insanlarını desteklemek

İşbirliklerimiz

DMD Aileleri Derneği; çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlara üye olarak, vizyon ve misyon tanımına uygun şekilde DMD hakkındaki çalışmalarını daha güçlü şekilde sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Treat NMD
World Duchenne
Eurordis
Nadir Hastalıklar Ağı
Açık Açık STK

Bize Nasıl
Yardımcı Olabilirsiniz?

DMD Aileleri Derneği’nin tanınmasını sağlayarak DMD’li çocukların sesinin duyulmasına destek verebilirsiniz.

Broşürlerimizi dağıtabilir, afişlerimizi çevrenize asabilirsiniz. Yaşadığınız ilde çalışmalarımıza destek verecek gönüllü temsilcimiz olabilirsiniz. Farkındalık arttırmak için yaptığımız organizasyonlarımıza destek verebilir ve bir parçası olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takibe alabilir, paylaşımlarımızı tanıdıklarınıza yayabilirsiniz.

Ekibimizle iletişime geçin! destek@dmdaileleri.org