ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah 2023 yılı için yenilendi. 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; 2022 yılında 450 bin 500 lira olan matrah 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 oldu. Tebliği okumak için bu linke tıklayabilirsiniz.
Özel gereksinim düzeyi ÖKGV olan ÇÖZGER veya engel oranı %90 üzeri olan sağlık kurulu raporu ile ÖTV indiriminden faydalanabilirsiniz. Bu istisna, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilir. Sağlık kurulu raporları hakkında detaylı bilgiye Çözger ve Sağlık Raporu başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tebliğde Öne Çıkan Konular

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 11)

MADDE 1- 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

  1. a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “450.500 TL’nin” ibareleri “1.004.200 TL’nin” şeklinde,
  2. b) (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “450.500 TL’yi” ibaresi “1.004.200 TL’yi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/F/3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu bölümde yer alan dilekçe ve ekine eklenmesi gereken belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer belge, liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.