ÖTV indirimli engelli araç alımlarında uygulanan matrah 2022 yılı için yenilendi. 21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; 2021 yılında 330 bin 800 lira olan matrah 450 bin 500 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeniden değerleme oranı yüzde 36 oldu. Tebliği okumak için bu linke tıklayabilirsiniz.
Özel gereksinim düzeyi ÖKGV olan ÇÖZGER veya engel oranı %90 üzeri olan sağlık kurulu raporu ile ÖTV indiriminden faydalanabilirsiniz. Bu istisna, 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilir.

Tebliğde Öne Çıkan Konular

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 9)

MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

  1. a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “330.800 TL’nin” ibareleri “450.500 TL’nin” şeklinde,
  2. b) (II/C/1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “330.800 TL’yi” ibaresi “450.500 TL’yi” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.